ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 24, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 211 7105550, 6948 096096    ΙΑΤΡΟΣ: 6944 434486info@surgicalcenter.gr


Blog

CLASSIC LIST


25 Δεκεμβρίου, 2023 Διεθνής Αρθρογραφία

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 33ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής & International surgical forum που έλαβε χώρα στην Αθήνα από 11-15 Νοεμβρίου 2023. Σκοπός της η περιγραφή της διάγνωσης και αντιμετώπισης της εξωκοιλιακής δεσμοειδούς ινωμάτωσης. Πρόκειται για σπάνιο όγκο ινώδους ιστού με χαμηλόβαθμη κακοήθεια και υψηλή πιθανότητα υποτροπής (25-77%). Σποραδική (85%): εξωκοιλιακή (60%) και κοιλιακού τοιχώματος (25%) και μη σποραδική: ενδοκοιλιακή – μεσεντέριο (15%). Συνήθης ηλικία εμφάνισης 35-40 ετών, 70% γυναίκες. Επεκτείνεται τοπικά, όχι απομακρυσμένες μεταστάσεις. Ενοχοποιούνται τραυματισμοί, διαταραχές οιστρογόνων, χρωμοσωμικές ανωμαλίες γονιδίου κατενίνης b-1 (CTNNB1) και σχέση με σύνδρομα οικογενούς πολυποδίασης και Gardner. Ο εξωκοιλιακός δεσμοειδής όγκος εκδηλώνεται συνήθως στο μυ, την περιτονία και την απονεύρωσή του στα κάτω άκρα, ως ψηλαφητή μάζα, με πόνο, περιορισμό κίνησης στο βάδισμα και παραισθησία. Προτεινόμενη μέθοδος απεικόνισης η MRI. Διάγνωση με core biopsy, ανοσοϊστοχημικά εκφράζεται με (+) υποδοχείς ανδρογόνων και β-οιστρογόνων, 80% παρουσιάζει ανώμαλο πυρηνικό εντοπισμό β-κατενίνης. Επιλογές θεραπείας: στρατηγική χειρουργικής watch and wait, επεμβατική radiofrequency ablation και cryoablation υπό CT, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία με αναστολείς τυροσίνης κινάσης (TKIS) ή μεθοτρεξάτη+βινπλαστίνη σε συνδυασμό με δοξορουμπικίνη, βινκριστίνη, ακτινομυκίνη και κυκλοφωσφαμίδη. Φαρμακευτική αγωγή με αντιοιστρογόνα και ΜΣΑΦ. Χειρότερη πρόγνωση αν ηλικία <37, μέγεθος όγκου >7 cm. Η θεραπεία του δεσμοειδούς όγκου αποτελεί ακόμη πρόκληση. Προκρίνεται παρακολούθηση χωρίς χειρουργική για 1-2 χρόνια και προτείνεται χημειοθεραπεία με TKIs όταν μεγαλώνει ο όγκος και δίνει συμπτώματα.

Βιβλιογραφία:
1) Evolving strategies for management of desmoid tumor. Cancer. 2022 Aug 15;128(16):3027-3040.
2) Current management and recent progress in desmoid tumors. Cancer Treat Res Commun. 2022;31:100562.
3) Extra-abdominal desmoid tumor fibromatosis: a multicenter EMSOS study. BMC Cancer. 2021 Apr 20;21(1):437.
4) Management of aggressive fibromatosis. Oncol Lett. 2021 Jan;21(1):43.
5) Usefulness of surgical treatment for asymptomatic patients with extra-peritoneal desmoid-type fibromatosis: a systematic review and meta-analysis. Jpn J Clin Oncol. 2020 May 5;50(5):574-580.


GLOMANGIOMA-1-1200x900.jpg

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 32ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από 9-12 Ιουνίου 2021. Σκοπός της η περιγραφή της διάγνωσης και χειρουργικής αντιμετώπισης του γλομαγγειώματος των άκρων. Το γλομαγγείωμα είναι σπάνιος, καλοήθης, αγγειακός όγκος από τα glomus cells που εντοπίζονται στο τοίχωμα του Sucquet-Hoyer canal, υπεύθυνου για τη θερμορύθμιση. Αναπτύσσονται συνήθως στις τελικές φάλαγγες και υπονύχιες περιοχές, 1-5 % όγκων μαλακών μορίων των χεριών. Σπανίως εκδηλώνονται σε στόμαχο, οστά, πνεύμονες, τραχεία. Συνήθως μονήρη οζίδια, σπανίως πολλαπλά (10%). Συχνότερα σε γυναίκες 40-70 ετών, εκδηλώνονται ως μικρό (0,5-1 cm), προεξέχον ογκίδιο κάτω από δέρμα ή νύχι (δυσμορφία), ροζ-γαλάζιου χρώματος, με τυπική κλινική τριάδα: τοπική ευαισθησία, παροξυσμικό πόνο κυρίως τη νύχτα, ευαισθησία στο κρύο. Love’s pin τεστ, Hildreth’s τεστ και τεστ ευαισθησίας κρύου χρησιμοποιούνται στη διάγνωση. Απεικονιστικά βοηθούν υπέρηχος και μαγνητική τομογραφία. Διαφορική διάγνωση: αιμαγγείωμα, αγγειολειομύωμα, σπιραδένωμα, οστεοχόνδρωμα, νεύρωμα, επιδερμική κύστη. Θεραπεία εκλογής η χειρουργική εκτομή. Αιτία υποτροπής η ατελής χειρουργική αφαίρεση λόγω λανθασμένης προσέγγισης ή αποφυγής δημιουργίας δυστροφίας στο νύχι κι έντονης παραισθησίας στο χέρι. Ποσοστό 1% των γλομαγγειωμάτων είναι κακοήθη αν >2 cm, αναπτύσσονται εν τω βάθει, μιτωτικός δείκτης>5 και δίνουν μεταστάσεις 25%. Η πρόγνωση των ασθενών είναι πολύ καλή. Δεν υποτροπιάζουν αν η χειρουργική εκτομή είναι πλήρης. Έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική αφαίρεση μειώνουν την πιθανότητα κακοήθειας.

Βιβλιογραφία:
1) Glomus tumour. Ann R Coll Surg Engl. 2016 Jan;98(1):e1-2
2) The hidden cause of chronic finger pain: Glomus Tumor – A Case Report. J Med Life. Jan-Mar 2019;12(1):30-33
3) Glomus tumours of the hand: Review of literature. J Clin Orthop Trauma. 2016 Oct-Dec; 7(4): 286-291.
4) Clinical and Histopathological Diagnosis of Glomus Tumor: An Institutional Experience of 138 Cases. Int J Surg Pathol. 2015 May; 23(3): 181–188.
5) Rare tumor in unusual location – glomus tumor of the finger pulp (clinical and dermoscopic features): a case report. J Med Case Rep. 2018; 12: 196.
6) Glomangioma of Uncertain Malignant Potential: A Case Report. Case Rep Orthop. 2020; 2020: 4237076.


Πιλοματρίχωμα-1200x891.jpg

24 Δεκεμβρίου, 2018 Διεθνής Αρθρογραφία

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 31ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής που έλαβε χώρα στην Αθήνα από 21-24 Νοεμβρίου 2018. Σκοπός της η περιγραφή της διάγνωσης και χειρουργικής αντιμετώπισης ενός σπάνιου καλοήθους όγκου του δέρματος. Το πιλοματρίχωμα προέρχεται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων της ρίζας της τρίχας. Περιγράφηκε από τους Malharbe και Chenantais το 1880 ως ασβεστοποιημένο επιθηλίωμα. Υπάρχουν μεταλλάξεις γονιδίου CTNNB1 ενώ ανευρίσκεται στα γενετικά σύνδρομα Gardner, Rubinstein-Taybi, Turner’s, Sotos, τρισωμία 9 και μυοτονική δυστροφία. Αποτελεί το 0,1% των όγκων δέρματος, εντοπίζεται συχνότερα σε κεφαλή και τράχηλο (75%) και σπανιότερα στα άνω άκρα. Εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά (40%) και νέους <20 ετών (50%). Κλινικά εκδηλώνεται ως μονήρης, αργά αναπτυσσόμενη, ανώδυνη, σκληρή μάζα 1-2 cm στο υποδόριο, χρώματος μπλε-κόκκινο στο υπερκείμενο δέρμα. Υπερηχογραφικά παρουσιάζεται ως υποηχογενής μάζα με εσωτερικές ασβεστώσεις. Κυτταρολογικά υπάρχουν τα basophilic cells στην περιφέρεια του όγκου και τα eosinophilic shadow cells με περιοχές ασβεστοποίησης στο κέντρο. Σπανίως εμφανίζεται ως κακοήθης όγκος (pilomatrix carcinoma) κι έχει πολύ καλή πρόγνωση. Δεν υποτροπιάζει αν η χειρουργική εκτομή είναι επί υγιών ορίων και δεν παρουσιάζει επιπλοκές. Εξαίρεση αποτελούν η κακοήθεια και τα συγγενή σύνδρομα όπου η πρόγνωση εξαρτάται κι από τα συνοδά συμπτώματα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Calcifying epithelioma of malherbe (Pilomatrixoma): Clinical and sonographic features. J Clin Ultrasound. 2018 Jan;46(1):3-7. doi: 10.1002/jcu.22517. Epub 2017 Jul 5.
2) Cutaneous Hybrid Tumor Composed of Epidermal Cyst and Cystic Pilomatricoma: Unusual Presentation in a Child. Int J Trichology. 2016 Oct-Dec;8(4):195-196. doi: 10.4103/ijt.ijt_62_15.
3)  Complicated Giant Pilomatrixoma of the Parotid Region. J Maxillofac Oral Surg. 2016 Mar;15(1):111-5. doi: 10.1007/s12663-014-0735-4. Epub 2014 Dec 24.
4) Characterizing pilomatricomas in children: a single institution experience. J Pediatr Surg. 2013 Jul;48(7):1551-6. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.08.007.
5) Fine-needle aspiration cytology of pilomatrixoma: A short series of three cases.  Cytojournal. 2014; 11: 30. doi:  10.4103/1742-6413.144689


SURGICAL CENTER

Το Surgical Center είναι ένα πλήρες εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικής στη Νέα Σμύρνη, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Γενικού Χειρουργού Κωνσταντίνου Τσιγκρίτη.

Τελευταίο άρθρο