ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 24, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 211 7105550, 6948 096096    ΙΑΤΡΟΣ: 6944 434486info@surgicalcenter.gr

Πιστοποίηση ιατρείου με EN 15224:2016

17 Οκτωβρίου, 2020
EN-15224.png

Το χειρουργικό ιατρείο Surgical Center προχώρησε στην πιστοποίηση εγκατάστασης κι εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας BS EN 15224:2016 από το φορέα Swiss Approval. Ακολουθώντας τις ανάγκες των καιρών και σεβόμενοι τις ολοένα κι αυξανόμενες απαιτήσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τις διαγνωστικές και θεραπευτικές λειτουργίες μας με μία πιστοποίηση όπου κέντρο αναφοράς είναι ο ίδιος ο ασθενής. Η αξιοπιστία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρουμε, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την υιοθέτηση κλινικών πρωτοκόλλων ασφαλείας και διαχείρισης των ασθενών καθώς επίσης και από μηχανισμούς αξιολόγησης της κλινικής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Η λήψη της πιστοποίησης επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο χειρουργικών υπηρεσιών του ιατρείου μας, ως άθροισμα της επιστημονικής κατάρτισης και του υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε.

SURGICAL CENTER

Το Surgical Center είναι ένα πλήρες εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικής στη Νέα Σμύρνη, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Γενικού Χειρουργού Κωνσταντίνου Τσιγκρίτη.